Ultimate Maps Downloader

Ultimate Maps Downloader 4.8

Downloads map imagery, topographic and road maps from various sources
Người dùng đánh giá
3.9  (29 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
4.8.1 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Lizard Labs
Downloads topographic data and map imagery from the known services. Saves multiple small tiles on the disk and then combines them to create one big map. Provides the tools to zoom in as close to the street as possible. Downloads from multiple sources and uses multiple zooming levels as well.
Ultimate Maps Downloader là một chi tiết vạch mềm cho phép anh để tải về cả hai vệ tinh imagery, topographic và đường bản đồ từ Google Maps, Yahoo Maps, Bing Maps, OpenStreet Maps và ArcGIS.
Tất cả tải miếng nhỏ sống trên cái đĩa và sau đó kết hợp lại trong một bản đồ lớn ảnh cho ngắt kết nối rồi dùng. Anh có thể cứu bản đồ và gạch...... trên mấy định dạng ảnh. Anh có thể chọn nhiều tải phục vụ và phóng to cấp cùng lúc.
Theo như bản đồ đường phần mềm đi, ultimate Maps Downloader nhất báo động hoạt động chọn của anh...... vạch cần.
Thông tin được cập nhật vào: